skip to main content

Europese ambities vereisen inzet tankopslagsector

Toekomst

De aankomende jaren zullen gekenmerkt worden door enerzijds een afname van de vraag naar fossiele brandstoffen en anderzijds een toename van het gebruik van klimaatneutrale energiedragers. Partijen die betrokken zijn bij het leveren van energie zitten daardoor in een complexe overgangsperiode, waarbij ze moeten schakelen tussen conventionele en nieuwe energiesystemen.

Rapport 3: Europese ambities vereisen inzet tankopslagsector

Het zojuist verschenen rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) analyseert de middellange termijnvooruitzichten voor tankopslag (tot 2030-2035) door de Europese en mondiale energieambities te onderzoeken in tijden van een veranderende geopolitieke wereld.

U leest het rapport hier of u kunt hier de video bekijken met een verkorte weergave van het rapport.

Wijzigingen in het geopolitieke landschap

Het geopolitieke landschap verandert, de olie- en gasproductie in Europa neemt gestaag af en de industrie trekt weg van Europa naar Oost-Azië en het Midden-Oosten. De Europese handelspositie in olie en aardgas zal langzaam in belang afnemen. Door middel van invoer zal worden voldaan aan de vraag naar olieproducten, aardgas en chemische producten die in Europa worden verbruikt. Hierdoor wordt tankopslag van cruciaal belang om de Europese voorzieningszekerheid te waarborgen. In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen mondiale trends op langere termijn en aanhoudende crises op kortere termijn. De oorlog in Oekraïne en de afhankelijkheid van Europa van Rusland benadrukken echter de rol van tankopslag bij het veiligstellen van de voorzieningszekerheid van belangrijke producten voor onze economie en het bieden van stabiliteit in tijden van volatiliteit.

Toekomstbestendige sector

Opslagbedrijven beschikken tot op zekere hoogte al over een deel van de benodigde infrastructuur voor klimaatneutrale energiedragers. Veel opslagfaciliteiten zijn ook geschikt voor nieuwe energiedragers zoals LOHC’s. Toch zullen tankopslagbedrijven tot 2030-2035 hun infrastructuur en diensten verder moeten uitbreiden en diversifiëren om sneller te kunnen veranderen en aan te kunnen passen aan de toekomst. Want alhoewel de ontwikkeling van nieuwe energiedragers traag verloopt, is het duidelijk dat waterstof, koolstofafvang, -gebruik en -opslag, elektriciteitsopslag en circulariteit onmisbaar zijn voor een klimaatneutrale economie.

Onderzoeken door HCSS

Dit rapport is deel drie van een serie van vier rapporten over de rol van de Europese tankopslag in het mondiale energiesysteem. Het bouwt voort op het eerste rapport dat zich richt op Europese tankopslag in het wereldwijde energielandschap en op het tweede rapport dat de huidige rol van de tankopslagsector in wereldwijde toeleveringsketens schetst. In het vierde rapport wordt besproken hoe de energiewereld zich op de lange termijn zou kunnen ontwikkelen en welke rol tankopslag zou kunnen spelen in een onzekere toekomst. De onderzoeken zijn uitgevoerd door The Hague Centre for Strategic Studies in opdracht van VOTOB en FETSA.