skip to main content

Aan het woord

 • Minister Jetten bezoekt Vopak

  Vopak laat zien hoe zij werkt aan energiebesparing en het gebruik van meer duurzame energie.

 • Tankopslag in transitie

  Het doorvoeren van de energietransitie vereist een evenwichtsoefening tussen het nieuwe en het oude systeem.

 • Waterstof accelerator

  Samen met VNO-NCW en HCSS organiseerde VOTOB een serious game over waterstof. Alle partijen in de waterstofketen gingen in gesprek over knelpunten en kansen.

 • Klimaatneutraal 2050

  Europa stevent af op een klimaatneutrale toekomst. Ondanks grote onzekerheid is een betrouwbare energie-infrastructuur - met inbegrip van opslag, verwerking en vervoer - essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

 • Oorlog vs. de energietransitie

  De oorlog zorgt ervoor dat we sneller dan gedacht van fossiele energie af willen, vanwege onze afhankelijkheid van Rusland. De vraag is echter of we wel al zonder olie en gas uit Rusland kunnen.

 • Europese ambities

  In het derde rapport van HCSS wordt ingegaan op middellange termijnvooruitzichten. Een complexe overgangsperiode met fossiele brandstoffen en klimaatneutrale energiedragers. Bekijk de video met de verkorte weergave.

 • Energietransitie

  De energietransitie, die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent voor veel sectoren een grote verandering. In de podcast van BNR De Strateeg hoort u hoe de tankopslagsector hierop anticipeert.

 • Duurzame energie

  Hoe maakt de tankopslagsector de omslag naar de opslag van duurzame energie? In de power podcast van Royal HaskoningDHV krijgt u een impressie.

 1. 1
 2. 2
 3. volgende