skip to main content

Aan het woord

 • Klimaatneutraal 2050

  Europa stevent af op een klimaatneutrale toekomst. Ondanks grote onzekerheid is een betrouwbare energie-infrastructuur - met inbegrip van opslag, verwerking en vervoer - essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

 • Oorlog vs. de energietransitie

  De oorlog zorgt ervoor dat we sneller dan gedacht van fossiele energie af willen, vanwege onze afhankelijkheid van Rusland. De vraag is echter of we wel al zonder olie en gas uit Rusland kunnen.

 • Europese ambities

  In het derde rapport van HCSS wordt ingegaan op middellange termijnvooruitzichten. Een complexe overgangsperiode met fossiele brandstoffen en klimaatneutrale energiedragers. Bekijk de video met de verkorte weergave.

 • Energietransitie

  De energietransitie, die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent voor veel sectoren een grote verandering. In de podcast van BNR De Strateeg hoort u hoe de tankopslagsector hierop anticipeert.

 • Duurzame energie

  Hoe maakt de tankopslagsector de omslag naar de opslag van duurzame energie? In de power podcast van Royal HaskoningDHV krijgt u een impressie.

 • Helden van de haven

  In deze tv-uitzending krijgt u een bijzondere inkijk in het proces en de werkzaamheden van een tankopslagbedrijf. En het wordt duidelijk waarom opslag zo belangrijk is voor onze economie.

 • Rol in economie

  Bekijk de verkorte weergave van het tweede rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Hierin wordt er op in gegaan waarom tankopslag belangrijk is voor de Nederlandse en Europese economie.

 • Toekomst

  Welke uitdagingen zijn er voor de tankopslagsector nu en in de toekomst? Hoe worden nieuwe energiedragers opgeslagen en kan de afhankelijkheid van import verminderd worden? Bekijk de video met de uitkomsten van het eerste HCSS rapport.