skip to main content

Energiedrager

Hoe verhoudt ammoniak zich tot andere energie-/waterstofdragers?

Ammoniak

Als grootschalige energiedrager voor de wereldhandel is vloeibare ammoniak een goede kandidaat. Deze kan, in vergelijking met waterstof in Nederland, tegen aantrekkelijke kosten buiten Europa worden geproduceerd. Het voordeel van ammoniak is dat de energiedichtheid relatief groot is ten opzichte van waterstof onder druk of vloeibaar. Bovendien is transport over lange afstanden om waterstof onder hoge druk (lage energiedichtheid) of vloeibaar (-253o C) kostbaar.

Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC – vloeibare organische waterstofdrager)

LOHC heeft als voordeel dat het qua veiligheidsaspecten vergelijkbaar is met diesel. De energiedichtheid is weer lager dan ammoniak en het vraagt een retour vraagt van de drager.

Methanol

Methanol is een goede kandidaat maar heeft als nadeel dat er CO2 vrijkomt. Deze moet dan afgevangen worden en voor de lange termijn is minder geschikt.