skip to main content

Sector

Tankopslagbedrijven slaan op industriële schaal vloeibare producten op zoals kerosine en benzine (voor vliegtuig en auto), nafta (basis voor o.a. plastics en geneesmiddelen) en palmolie (o.a. voor shampoo, deodorant, koek, chips etc.). De tankopslagsector vormt een belangrijk schakel voor zowel de Nederlandse als de Europese economie. Binnen Europa is Nederland één van de grootste landen voor industriële tankopslag en is het een belangrijke wereldwijd hub (distributiepunt) voor de internationale markt voor vloeibare producten.

Tankopslagbedrijven zijn de spin in het web van de logistieke dienstverlening in de ketens van producenten van grondstoffen, (internationale) handelaren, rederijen en producenten van consumptieproducten. Tankopslagbedrijven:
• brengen vraag en aanbod in evenwicht;
• zorgen voor prijsstabiliteit en
• zorgen voor vermindering van marktonzekerheid.

Diensten

Tankopslagbedrijven bieden hun klanten een breed scala aan diensten. Dit betreft niet alleen gespecialiseerde en veilige opslag. Ze bieden de klanten ook flexibiliteit door het verhuren van infrastructuur in de vorm van tanks, steigers of pijpleidingen die nodig zijn voor het opslaan van de verschillende producten met hun verschillende eisen. Hierdoor is het qua tijd of investering voor andere partijen niet mogelijk om dit zelf te realiseren. Daarnaast kunnen tankopslagbedrijven producten mengen, zoals bio-ethanol met benzine, waarmee eindgebruikers geholpen kunnen worden om aan de wettelijke duurzaamheidsnormen te voldoen. Tevens kunnen producten worden verwarmd of gekoeld en geladen en gelost van schepen, treinwagons of vrachtwagens.

De rol van de tankopslagsector in de Nederlandse en Europese economie is cruciaal

Rol

De rol van de tankopslagsector in de Nederlandse en Europese economie is cruciaal op het gebied van:

 1. Het beschikbaar stellen van voorzieningen zodat producten in Europa geproduceerd en geconsumeerd kunnen worden
  Tankopslag is essentieel voor de economie van Europa en de internationale verbindingen van Nederland, door producten op te slaan en daarmee uiteindelijk huishoudens, kantoren, industrieën en strategische activa zoals havens, luchthavens en defensie te voorzien van brandstoffen, elektriciteit en warmte.
 2. Het ondersteunen van de regionale industrie
  De nabijheid van tankopslag bij industriële centra verhoogt de productiviteit en efficiëntie.
 3. Het faciliteren van de internationale handel
  De sector is onderdeel van clusters van importterminals, opslagfaciliteiten, olieraffinaderijen en (petro)chemische fabrieken. Deze kunnen internationaal concurrerend blijven door verbonden te zijn door honderden kilometers pijpleidingen, gedeelde infrastructuur, elektriciteit en warmte. Het ARRRA-gebied (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr-Area) vormt het hart van de Europese industrie.
 4. Het waarborgen van strategische opslag
  Tankopslagbedrijven slaan noodvoorraden en militaire voorraden op wat relevant is in tijden van oorlogsdreiging of spanningen tussen Europa en andere landen. Naast economische noodzaak is het ook een Europese veiligheidsvereiste om over voldoende reserves van energieproducten te beschikken. Dit zorgt ervoor dat geopolitieke, militaire of logistieke verstoringen in de bevoorrading, niet snel tot problemen leiden. Tankopslag maakt hiermee een essentieel onderdeel uit van de noodhulp bij crisissen.
 5. Het versterken van de internationale status van ARA
  De ARA-regio (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) is een onderling sterk verbonden netwerk van havens en het biedt tevens plaats aan een belangrijke Europese hub van LNG (vloeibaar aardgas). Het is wijdverbreid erkend als belangrijke speler op de internationale oliemarkt en het is de toegangsport tot de energiemarkt in Noordwest Europa. De positie van ARA als prijsbepalend handelscentrum van geraffineerde olieproducten wordt ondersteund door de goed ontwikkelde infrastructuur zoals havens, spoor, wegen en pijpleidingen, waar tankopslag een belangrijk onderdeel van uit maakt. De ARA-havens zijn verantwoordelijk voor 77,7% van alle overslag van natte bulk in de regio Rotterdam-Le Havre.

Europa

The Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) is de Europese branchevereniging van tankopslagbedrijven en vertegenwoordigt 140 bedrijven uit 10 landen. Tezamen beschikken zij over een opslagcapaciteit van 120 miljoen m3 met een jaarlijkse overslag van 1 miljard ton natte bulk. De Europese tankopslagsector biedt werk aan 19.000 mensen en zal in de komende vijf jaar meer dan 5 miljard euro investeren. Als consortiumpartner van FETSA is VOTOB de op 1 na grootste speler, met een opslagcapaciteit van 25,5 m3 voor natte bulk.

(Geïnteresseerd in meerdere cijfers? Check onze website).

Voor Europa is een grote opslagcapaciteit een strategisch voordeel:

 • Het concurrentievermogen van de Europese industrieën blijft behouden doordat er een betrouwbare en kosteneffectieve infrastructuur is en faciliteiten en energiebronnen gedeeld worden.

 • Duizenden productiebedrijven zijn voor hun industriële processen afhankelijk van olieproducten en aardgas. Door het (gedeeltelijk) vervullen van de binnenlandse vraag en het bijdragen aan de export is de Europese industrie van grote toegevoegde waarde. Het zorgt voor banen, capaciteitsontwikkeling en het bevordert innovatie.

 • Een sterke en (deels) zelfvoorzienende binnenlandse industrie zorgt voor versterking van de strategische autonomie van Europa. Het vermogen om wereldwijd markten te beïnvloeden door bij te dragen aan de prijszetting van strategische goederen verhoogt de machtspositie bij internationale onderhandelingen.

 • Een sterke maritieme- en luchtvaartsector is gunstig voor de Europese economie en de geopolitieke positie van Europa. Tankopslag en strategische pijpleidingen kunnen er hierbij voor zorgen dat de Europese defensiesector zelfvoorzienend wordt.

 • Het waarborgen van noodvoorraden versterkt de leveringszekerheid van energie voor Europa en kan de gevolgen van geopolitieke en logistieke verstoringen beperken.

De Nederlandse economie is internationaal georiënteerd, geïntegreerd in wereldwijde waardeketens en goederenhandel. De Europese economie wordt direct ondersteund door de rol van Nederland bij het im- en exporteren van ruwe olie en olieproducten, aardgas en plantaardige oliën. Hierdoor is de tankopslagsector een belangrijk onderdeel bij het behouden van de Europese welvaart, het Europese concurrentievermogen en de geopolitieke positie.

Toekomst

De lange termijnstrategie van tankopslagbedrijven is om de Europese energietransitie, strategische autonomiedoelen en het industriebeleid te ondersteunen. Ze zullen in de komende 10 tot 15 jaar hun focus gaan verleggen van conventionele brandstoffen naar hernieuwbare en koolstofarme energiedragers. Eerste stappen zijn hiervoor al gezet door middel van technologische innovaties in waterstofopslag, e-fuels en flowbatterijen. Deze opties zullen in de komende jaren verder ontwikkeld en opgepakt moeten worden.

In de komende tijd zullen Europese leiders echter door geopolitieke ontwikkelingen voor dilemma’s gesteld worden. Wanneer het verbruik van fossiele brandstoffen wereldwijd niet vermindert en het introduceren van realistische alternatieven achterblijft, zullen Europese landen afhankelijker worden van Rusland of Saoedi-Arabië voor de continuïteit van de energievoorziening. En als daarnaast China de controle blijft houden over hele toeleveringsketens voor groene technologieën, remt dit de strategische autonome doelen van Europa.

Om dergelijke problemen te verminderen, moeten Europese beleidsmakers nauw samenwerken met tankopslagbedrijven. Met de juiste investeringen in innovatie, veerkracht en adaptatie kan tankopslag deel uitmaken van de oplossing voor de uitdagingen van de komende decennia.

Wilt u meer weten over tankopslag en haar rollen en doelen? Leest u dan de rapporten van the Hague Center of Strategic Studies (HCSS) op onze website.