skip to main content

Veiligheid

Na het zeven jaar auditen met de Safety Maturity Tool (SMT) wil VOTOB een herijking van haar veiligheidsaanpak. VOTOB wil volgende stappen zetten om vanuit de vereniging de veiligheid op de terminals te bevorderen m.b.t. veiligheidscultuur, -prestaties en –aanpak. Hiertoe is een nieuw programma opgestart: next level veiligheid tankopslag 2025.

Belangrijke items zijn:

  • Safety Maturity Tool levend houden door nieuwe onderwerpen toe te voegen.
  • Datamining.
  • Meer aandacht voor de mensfactor.
  • Meer focus op een risico-aanpak in plaats van nulrisicobeleid.

Nieuws