skip to main content

Omgevingswet

Voorbereiden op de omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. De gevolgen zijn voor iedereen en voor iedere branche anders. Het is belangrijk om te weten wat de Omgevingswet precies gaat betekenen. Hieronder te vinden: algemene informatie over de omgevingswet, wat het betekent voor ondernemers (algemeen deel en specifiek deel voor de port of Rotterdam), tips hoe erop voor te bereiden en een weergave van misstanden welke er mogelijk bestaan over de omgevingswet.

Algemene informatie over de omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. Dit noemen we een algemene zorgplicht.

Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel: kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen. Lees verder:
Als er wel iets verandert
Algemene regels
Aan de slag met de Omgevingswet

Wijzigingen door de Omgevingswet – Port of Rotterdam

De port of Rotterdam heeft een brochure ontwikkeld die tot doel heeft om bij bedrijven in het Rotterdams Havengebied de wijzigingen rondom vergunningverlening te introduceren door de komst van de Omgevingswet. Deze brochure gaat daarbij concreet in op de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten. Het geeft een overzicht van wat er is geregeld en wat er is veranderd. Brochure “Introductie omgevingswet vergunningverlening in de haven”

Daarnaast is er een praktische handreiking ontwikkeld om bedrijven en overheden door de vergunningplicht te loodsen in haven- en industriegebieden onder de Omgevingswet. Deze bevat een aantal voorbeeldcasussen en antwoorden op vragen.
Brochure “Wegwijzer vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in de haven”

Tips over de Omgevingswet

Verdiep je nu alvast in de mogelijke gevolgen van de wet voor je bedrijfsvoering en lees de tips over hoe je je kunt voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet:
Verdiep je in het Omgevingsplan van je gemeente
Check of je vergunnings- of meldingsplichtig bent
Oefen met het Omgevingsloket
Word goede vrienden met je buren
Blijf op de hoogte

Misverstanden over de omgevingswet

Er is een hoop te doen om de omgevingswet. Het doel van de nieuwe wet is om de regelgeving rond de fysieke leefomgeving te bundelen én eenvoudiger te maken. De invoering heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Lees meer over welke misverstanden er hierdoor mogelijk kunnen bestaan:
Er komt weer een extra wet bij
Door de Omgevingswet gaat alles veranderen
Een vergunningaanvraag gaat veel langer duren
Het wordt allemaal veel ingewikkelder
Ik moet met iedereen om de tafel