skip to main content

Havens

De Nederlandse haven hebben een internationale functie, zijn van strategisch belang (fysieke handelsplaats) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van het Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-petrocluster. Daarnaast spelen tankopslagbedrijven een belangrijke rol in de energietransitie door het opslaan van duurzame energiedragers. Het is daarom van groot belang dat het mogelijk blijft dat zij de komende jaren de beweging naar de opslag van andere soorten energie kunnen maken.