skip to main content

Opslag

Hoe verhoudt de opslag van ammoniak zich tot andere brandstoffen?

Een belangrijk vraagstuk is het ruimtebeslag van de groene energiedragers. Deze is op basis van groene stroom vele male groter dan de huidige fossiele brandstoffen. In de keuze voor het produceren en transporteren van groene energie is daarom ruimtebeslag mede een afwegingspunt.

Sowieso vraagt verduurzaming zeer veel ruimte voor windmolens, zonnepanelen. Daarnaast is ruimte nodig voor stroomkabels.

Omdat de energiedichtheid veel lager is dan olie, moet rekening gehouden worden met een sterke ruimte behoefte in de havens en transportroutes wereldwijd en van de ARA-havens naar industriegebieden in Europa.