skip to main content

Tips over de omgevingswet

Verdiep je nu alvast in de mogelijke gevolgen van de wet voor je bedrijfsvoering en lees de tips over hoe je je kunt voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet:

1. Verdiep je in het Omgevingsplan van je gemeente

Alle regels die vroeger in het bestemmingsplan en diverse verordeningen stonden, worden vanaf 1 januari overgezet naar het omgevingsplan. In dit plan vindt je onder andere regels over (ver)bouwen, milieu en kappen van bomen. Daarom is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van het omgevingsplan van je gemeente. Zo zorg je ervoor dat je tijdig je invloed kunt uitoefenen en bepaalde zaken niet als een verrassing komen. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten naar Omgevingsplannen. Informeer daarom bij je gemeente naar de laatste stand van zaken.

2. Check of je vergunnings- of meldingsplichtig bent

De algemene regels waaraan je bedrijf moet voldoen vind je in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of je voor een (milieubelastende) activiteit een melding moet doen.

Het onderdeel ‘Maatregelen op maat’ in het Omgevingsloket legt al veel uit over het Bal. Je kunt daar zien wat een ‘initiatiefnemer’ (jij als ondernemer dus) moet doen om zich aan regels te houden die horen bij zijn werkzaamheden. Eerst stonden deze maatregelen in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Wie meer juridisch onderlegd is kan zich verder verdiepen in de officiële teksten van het Bal. De algemene regels vind je in hoofdstuk 4 en 5. Een uitleg per activiteit, plus een toelichting over de vergunningplicht en de algemene regels die van toepassing zijn, vind je op de pagina Milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3.

Behalve in het Bal staan er ook regels over vergunnings- en meldingsplichten en algemene regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente. Zorg ervoor dat je ook deze checkt.

3. Oefen met het Omgevingsloket

Een van de manieren om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is om te oefenen met eenvoudige praktijksituaties in het nieuwe Omgevingsloket. In verschillende demo’s ga je onder begeleiding aan de slag en leer je hoe het Omgevingsloket werkt. Ook wanneer je nog geen ervaring hebt met het Omgevingsloket, is het volgen van één van de demo’s een goede manier om kennis en ervaring op te doen. Kijk hier voor een voorbeeld van zo’n demo.

4. Word goede vrienden met je buren

Wil je je activiteiten uitbreiden of heb je plannen die effect hebben op de leefomgeving? Ga dan op de koffie bij je buren en kijk ook of er meer belanghebbenden zijn. Vroegtijdig informeren en samenwerking met alle belanghebbenden is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. En het vergroot de kans van slagen van je project. Participatie is meer dan alleen de formele momenten in een traject, het gaat er juist om nieuwe perspectieven te zien, en met behulp van kennis en creativiteit tot betere oplossingen te komen (indien nodig).

5. Blijf op de hoogte

Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aan de slag met de omgevingswet. Wil je je echt verdiepen? Bekijk dan de webinars die over verschillende facetten van de Omgevingswet zijn gemaakt. Kortom: blijf op de hoogte en bereid je voor!