skip to main content

Overheid

Door de omgevingswet zet de trend naar meer decentrale bevoegdheid door. Daarnaast krijgen de omgevingsdiensten steeds meer taken toebedeeld. Dit betekent dat de omgevingsdiensten meer met bedrijven zullen moeten overleggen. VOTOB wil hierin faciliteren door aan de voorkant met de omgevingsdiensten goed overleg te voeren en eventueel afspraken maken om het proces van vergunningverlening te verbeteren en de uitvoering van de Omgevingswet meer voorspelbaar te maken.

Nieuws