skip to main content

Safety Maturity Tool

Samen met de aangesloten leden heeft brancheorganisatie VOTOB een Safety Maturity Tool (SMT) ontwikkeld op het gebied van veiligheid aan de hand van alle relevante wetten, regels en richtlijnen die voor de tankopslagsector gelden.

De Safety Maturity Tool beoordeelt de hardware (de tanks, de leidingen), de software (de managementsystemen) en de mindware (de veiligheidscultuur) van het bedrijf. De SMT kijkt niet alleen naar de papieren werkelijkheid, maar toetst de veiligheid ook in de praktijk. De audit is een modulair systeem waaraan telkens nieuwe modules kunnen worden toegevoegd. Om onafhankelijkheid te garanderen, wordt de SMT door externe auditoren uitgevoerd. De audit geeft aan hoe ‘volwassen’ bedrijven met veiligheid omgaan en biedt handvatten voor voortdurende verbetering.

De Safety Maturity Tool is méér dan een audit: het is een benaderingswijze die de volwassenheid van bedrijven op het gebied van veiligheid toetst. Branchevereniging VOTOB zorgt ervoor dat aangesloten bedrijven (leden) op basis van de SMT van elkaar kunnen leren. Zo wordt de gehele sector naar een hoger veiligheidsniveau getild. Bij volwassenheid hoort immers jezelf steeds blijven verbeteren en anderen helpen.

Continue ontwikkeling

De SMT-zelf is ook continue aan het evolueren, zodat het instrument zijn toegevoegde waarde blijft behouden. Zo wordt het onderdeel Software jaarlijks aangepast naar specifieke en verdiepende onderzoeken van bepaalde onderwerpen. Lees verder hierover bij het onderdeel: Doorontwikkeling SMT.

SMT in beeld

In de film wordt er dieper ingegaan op de afzonderlijke (originele) onderdelen van de SMT. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de scoreresultaten. Deze vormen het beginpunt van een verbeterplan om de veiligheid steeds verder te verbeteren. U kunt een en ander ook lezen in de brochure.

SMT verplicht onderdeel lidmaatschap VOTOB

Als je lid bent van VOTOB, ben je verplicht om mee te doen aan de SMT. Elk bedrijf moet een minimale vastgesteld score behalen. De reden is dat VOTOB-leden niet concurreren op veiligheid en willen binnen de wettelijke mogelijkheden van elkaar leren en informatie met elkaar delen. De VOTOB-leden laten dat zien dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en spreken elkaar daarop aan. VOTOB ondersteunt de leden met het verbeteren van de veiligheid. Hiervoor heeft zij het programma Next Level Veiligheid 2025 ontwikkeld.

Brochure SMT

In de brochure leest u hoe we gekomen zijn tot de ontwikkeling van Safety Maturity Tool en wat het precies inhoudt. Er wordt ook dieper ingegaan op de afzonderlijke originele onderdelen van de SMT.

Meer informatie/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Holtman, via holtman@votob.nl