skip to main content

Symposium Horizontaal Toezicht

Overheid

Al enige jaren onderzoekt en experimenteert Stantec met horizontaal toezicht in het omgevingsdomein. Tijdens het Symposium Horizontaal Toezicht op woensdag 22 juni aanstaande zullen zij hun ervaringen hiermee delen. Inschrijven is mogelijk via de website.

In het omgevingsdomein hanteren we al 40 jaar een stelsel dat uitgaat van de aanname dat de overheid ondernemers moet dwingen tot duurzaam en veilig produceren. In het algemeen kenmerkt deze aanname zich als een ‘self-fulfilling prophecy’ en leidt door de tijd heen tot meer regels en striktere handhaving. Zo ook in het omgevingsdomein, waar intussen sprake is van een onbalans tussen dwingen en vertrouwen.

Het omgevingsdomein is niet het eerste domein dat tegen de grenzen aanloopt van het toezichtstelsel. Andere domeinen, zoals belastingen, voedselveiligheid en gezondheidszorg, gingen haar ooit voor en hebben het toezichtstelsel verrijkt met horizontaal toezicht. Om te komen tot een efficiënter en effectiever stelsel werd gekozen voor de toezichtstrategie: verticaal toezicht waar het moet en horizontaal toezicht waar het kan.

Programma

In een dagvullend programma wordt het thema door de ogen van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid bekeken. De volgende punten komen onder meer aan bod:

  • Uitgangspunten horizontaal toezicht;
  • De verschillen en verhouding met verticaal toezicht;
  • Praktijkervaringen in verschillende toezichtdomeinen;
  • Geleerde lessen bij de pilots horizontaal toezicht omgevingsdomein;
  • Hoe agenderen we horizontaal toezicht en maken we samen stappen?

Praktische informatie

  • Datum: 22 juni 2022
  • Tijd: 9.30 – 16.00 uur
  • Locatie: The Hague Conference Centre. Anna van Buerenplein 41a, Den Haag. Naast NS Station Den Haag Centraal.

Aanmelden en meer informatie

Er kan gratis aan het symposium deelgenomen worden. Bekijk de website van Stantec voor meer informatie en aanmelden.

Stantec

In Nederland biedt Stantec al 35 jaar ingenieursdiensten en projectmanagement aan, gericht op milieu, bodem, afval, infrastructuur en veiligheid.

Geef uw mening