skip to main content

iMVO

Binnen de opslagsector wordt (internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder bevorderd. VOTOB-leden hebben daarbij afgesproken dat ze aansluiten bij de OECD-richtlijnen due dilligence. De komende tijd gaat VOTOB aandacht geven aan:

  • Uitwisselen van best practices.
  • Opnemen iMVO in de algemene VOTOB-voorwaarden.
  • Communiceren over wat bedrijven reeds doen aan (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Bijzondere aandacht krijgt de positie van de werknemers van de contractors.

Nieuws