skip to main content

Ammoniak

Ammoniak speelt een cruciale rol in de landbouw

Ammoniak is een essentiële grondstof voor de productie van stikstofkunstmeststoffen. De grootschalige productie van ammoniak heeft aanzienlijk bijgedragen aan de verhoging van de voedselproductie, wat op zijn beurt heeft geleid tot de sterke groei van de wereldbevolking.

In 1909 ontwikkelde Frits Haber (1868 – 1934) een proces om ammoniak te produceren uit waterstof en stikstof. Onder leiding van Carl Bosch (1874 – 1940) heeft BASF in Ludwigshafen dit proces geïndustrialiseerd / vercommercialiseerd (het Haber-Bosch proces). Ammoniak wordt wereldwijd voornamelijk geproduceerd met aardgas (75%) en steenkool (25%) via het Haber-Bosch-proces. Deze uitvinding werd bekroond met de Nobelprijs. In Europa is aardgas de belangrijkste grondstof voor de productie van ammoniak, In China wordt ook steenkool gebruikt.

Productie en gebruik

In onderstaande weergave wordt aangegeven op welke wijze ammoniak geproduceerd wordt en wat de huidige toepassingen en nieuwe energietoepassingen zijn.

Een uitdaging moet overwonnen worden

Tegenwoordig is ongeveer 40% van de wereldvoedselproductie afhankelijk van het Haber-Bosch-proces. De productie van 180 miljoen ton ammoniak vraagt slechts ca. 2% (ca. 6,3 EJ) van het wereldenergieverbruik. (Smill, Energy and Civilisation, a History. 2017. pag 308 – 309). Daarnaast neemt het 1,3% van de CO2-uitstoot voor zijn rekening. Ammoniak kan echter ook geproduceerd worden met lage koolstofemissies met behulp van CSS of hernieuwbare energie.

Een veelbelovende toekomst

Het Harber-Bosch-proces zou mogelijk ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie: ammoniak zou niet alleen als meststof kunnen dienen, maar ook als energie-/waterstofdrager en als directe brandstof.

Meer weten over ammoniak?

Lees verder over onderstaande onderwerpen via onderstaande links of klik op het betreffende tabblad bovenaan de pagina:

Bronnen