skip to main content

Stoffen

VOTOB en haar leden vinden dat emissies van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk beperkt moeten worden. VOTOB wil voor de Nederlandse terminals afspraken maken met de overheid over het verder terugdringen van emissies. Met daarin opgenomen op welke manier dit moet, tegen welke kosten en op welke termijn. Het is daarbij van belang dat de gestelde maatregelen enigszins in de pas lopen met de omliggende landen en rekening houdt met het investeringsritme. Nederland loopt vooruit op milieueisen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar te ver vooruit lopen stelt de Nederlandse industrie en ook de tankopslag in een nadelige positie. Behoud van een gezonde concurrentiepositie is belangrijk.

Nieuws