skip to main content

Informatiedocument ontgassingsverbod

Stoffen

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarbij VOTOB is aangesloten, heeft een informatiedocument opgesteld over het komende ontgassingsverbod binnentankvaart. Het document is bestemd voor de diverse stakeholders en is opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Het inwerking treden van het herziene CDNI-verdrag heeft juridische en operationele gevolgen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de West-Europese binnenwateren. *

Ontgassen

Het ontgassen van binnenvaarttankschepen zal in de loop van 2024 gefaseerd verboden gaan worden. Recent heeft Zwitserland als laatste land namelijk de herziening van het ‘Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart’ (kort: herziene CDNI-verdrag) dat het verbod op ontgassen regelt geratificeerd. Hiermee hebben alle zes verdragsluitende landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) het document geratificeerd.

Nederlandse situatie

Nederland loopt vooruit op de inwerkingtreding van het herziene CDNI-verdrag door een versneld ontgasverbod op stoffen uit Tabel I per 1 juli 2024 af te kondigen. Een ontgasverbod op stoffen uit Tabel II zal snel daarop volgen, de verwachting is tussen juli en september 2024. In het informatiedocument vindt u alle specifieke informatie.

Vragen?

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met:

Tot slot

*Het CDNI is een verdrag gesloten door een aantal Noord-Europese staten. Het bedrijfsleven is daar als zodanig geen initiatiefnemer van. Het steunt het echter wel. Dit document geldt ter informatie en niet als officieel overheidsdocument of als officiële overheidscommunicatie.

Geef uw mening