skip to main content

Over ons

Branchevereniging

VOTOB ondersteunt de tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen. VOTOB-leden staan garant voor de veiligheid van hun bedrijven en voor hun medewerkers en omgeving. VOTOB-leden concurreren niet op veiligheid.

De rol van de tankopslagsector in Europa zal de komende jaren veranderen. Zo zal Europa waterstof grootschalig gaan importeren en de sector zal hier een cruciale rol in spelen. VOTOB en haar leden bereiden zich hier intensief op voor en zijn diverse initiatieven gestart met bestaande maar vaak ook met nieuwe partners. Andere voorbeelden hiervan zijn: inzet op opslag van biobrandstoffen, opschalen van de capaciteit van de waterstofbroombatterij, opslag van gerecycled frituurvet en dierlijke vetten als grondstoffen voor nieuwe biobrandstoffen zoals biodiesel en biokerosine en voor de chemische recycling van plastics in de vorm van pyrolyseolie en methanol. Lees hier meer de toekomstige rol van de tankopslag.

VOTOB is een branchevereniging die 19 aangesloten tankopslagbedrijven in Nederland een stem geeft. Van transport tot etenswaren; van energie tot duurzame brandstof; de tankopslag levert de ‘brandstof voor de motor van de Nederlandse economie’. Dit is de hoofdboodschap die de branche steeds uitdraagt.

Wat doet VOTOB?

VOTOB vertegenwoordigt de tankopslagsector in het contact met lokale, regionale, landelijke en Europese beslissers. Bijvoorbeeld in discussies over het ontgassen van binnenvaartschepen, emissies van gevaarlijke stoffen, over veiligheid bij BRZO-bedrijven en het goed bereikbaar houden van havens. VOTOB werkt daarbij samen met andere branches in de petrochemie en samen zetten we projecten op zoals Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland. Ook organiseert de VOTOB geregeld bezoeken van Tweede Kamerleden aan de terminals zodat politici een goed beeld van de sector krijgen.

Via onze Europese brancheorganisatie, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations), is VOTOB betrokken bij Europese onderwerpen als het EU Concessiebeleid, de zeehavenpolitiek, de Seveso-richtlijn, de REACH-verordening en de herziening van het ‘Best Reference Document op- en overslag’. Daarnaast is VOTOB lid van VNO-NCW en geassocieerd lid van de VNCI.

Tankopslag
verbindt productie
en handel ”

Duurzaamheid en veiligheid

VOTOB biedt de leden een breed palet aan diensten op het terrein van duurzaamheid en veiligheid. Zo biedt de branche haar leden een speciaal programma (CARUSO) voor de berekening en registratie van luchtemissies en heeft zij de Safety Maturity Tool (SMT)  ontwikkeld om de veiligheidssituatie bij aangesloten tankopslagbedrijven te verbeteren. Er wordt jaarlijks getoetst op hardware, software en mindware. Er is ook een SMT-protocol opgesteld waaraan elk lid zich committeert. Momenteel wordt een pilot ontwikkeld tussen i-SZW en VOTOB om met de gegevens uit de SMT tot een ander toezichtsregime te komen.

VOTOB heeft ook de richtlijn productacceptatie opgesteld. Het doel hiervan is het verder verdiepen en uitbouwen van de kennis en controle over het binnenkomende product en het daarmee gepaard gaande productacceptatieproces bij de leden. In soortgelijke lijn is ook de REACH guidance ontwikkeld, waarmee de VOTOB-leden hun rol en bijbehorende taken binnen de Reach wetgeving kunnen bepalen, waardoor naleving van deze wet optimaliseert. De ILT heeft zich positief uitgesproken over deze initiatieven. Zij hechten groot belang aan een goede risicoanalyse en een degelijke opleiding van het personeel. VOTOB is zeer trots op deze resultaten.

Leden spelen een actieve rol

De VOTOB-leden zijn actief betrokken bij de positiebepaling van de brancheorganisatie, op alle niveaus. Zo organiseert VOTOB naast de reguliere ledenvergaderingen, vergaderingen van de commissie Milieu & Veiligheid, de commissie Douane en de commissie Logistiek. Hier kunnen leden ervaringen uitwisselen en overheidsbeleid bespreken. Deze actieve houding van de leden is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de vereniging.

Lid worden?

Wilt u ook lid worden van branchevereniging VOTOB? Stuurt u dan een mailtje naar info@votob.nl dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.