skip to main content

Wat betekent de omgevingswet voor ondernemers?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel: kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.

Als er wel iets verandert

Als je plannen hebt voor je bedrijf, zoals uitbreiding, of een verbouwing, die gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering, moet je controleren welke vergunningen je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Hiervoor is een handig hulpmiddel ontwikkeld: de vergunningchecker in het Omgevingsloket.

Naast een check op je vergunningen ben je als ondernemer ook verplicht na te gaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (het eerder genoemde Bal), het omgevingsplan van de gemeente, de waterschapsverordening en of de provinciale verordening. Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket.

Kijk voor meer informatie op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Algemene regels

De algemene regels waaraan je bedrijf moet voldoen vind je in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of je voor een (milieubelastende) activiteit een melding moet doen. Behalve in het Bal staan er ook regels over vergunnings- en meldingsplichten en algemene regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente.

Aan de slag met de Omgevingswet

Meer informatie is na te lezen op de website van aan de slag met de Omgevingswet Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt kun je ook terecht bij je gemeente, waterschap, provincie of omgevingsdienst (voor bedrijfsinitiatieven).