skip to main content

Feiten & cijfers

De VOTOB-leden slaan samen 30 miljoen kuub aan (petro-)chemische producten en eetbare oliën op. Deze vloeibare voorraad vormt een belangrijke schakel in de economische waardeketen, voor zowel de Noordwest Europese industrie en de internationale handel. Zonder de opslag van ‘economische ingrediënten’ zouden andere belangrijke industrieën stilvallen. De ruwe grondstoffen komen op verschillende manieren bij consumenten over de hele wereld terecht. Als brandstof voor de auto waarin we rijden, maar bijvoorbeeld ook als voedsel of cosmetica.

Tankopslagcapaciteit VOTOB-Leden t.o.v. gehele tankopslagcapaciteit Nederland.

Tankopslagbedrijven zorgen er niet voor dat andere bedrijven kunnen blijven produceren; ze zorgen ook voor directe en indirecte werkgelegenheid in Nederland. Veel mensen zijn indirect van de tankopslag afhankelijk, bijvoorbeeld de loodsen, serveyors, slepers, roeiers, de binnenvaartschippers en wegtransporteurs. VOTOB-leden spelen een cruciale rol in de logistieke hub die Nederland is.

Tankopslagbedrijven in Europa: de belangrijkste cijfers

FETSA (the Federation of European Tank Storage Associations) is onze Europese brancheorganisatie. Jaarlijks zet zij een enquête onder haar leden uit voor het ophalen van de belangrijkste cijfers. Hieronder vindt u een korte weergave met de meest indrukwekkende cijfers.

Het hele FETSA-rapport leest u hier.