skip to main content

Marktvraag

Wat is de potentiële toename van de vraag naar ammoniak?

De komende 25 jaar groeit de wereldbevolking van 7 miljard naar 9 miljard. De vraag naar kunstmest om de wereld te voeden zal daardoor verder toenemen. Hierbij komt de vraag naar ammoniak voor de industrie en de energiesector. Dit vraagt van regeringen goede afwegingen: de productie van ammoniak voor energie kan gaan concurreren met die van voedsel. Tegelijkertijd zal de vraag naar waterstof/ammoniak gebaseerd op zon- en windenergie toenemen, wat een sterke toename van materialen, ruimtebeslag en gebruik van water zal leiden.