skip to main content

Duurzaam investeren

Investeren in tankopslag maakt energietransitie mogelijk

In de Europese Taxonomie-verordening is vastgesteld hoe en op basis waarvan bedrijven en bedrijfstakken kunnen worden beoordeeld als het gaat om hun bijdrage aan een duurzamere wereld. De tankopslagsector is door de Europese Commissie als ‘enabling’ activity benoemd en wordt daarmee dus beschouwd als ondersteunend aan de Europese Green Deal.

De inzet van de sector is noodzakelijk om tot een efficiënte, betrouwbare en betaalbare groene energievoorziening te komen en het speelt daarmee een cruciale rol in de transitie naar nieuwe energiesystemen. Via deze publicatie krijgt u inzicht in de verschillende manieren waarop de tankopslagsector bijdraagt aan de energietransitie.

Hoofdstukken van de publicatie

– Het economische en maatschappelijke belang van de tankopslag
– De rol van de tankopslag in de Europese Green Deal
– De tankopslagsector en de taxonomie-verordening
– Specifieke milieudoelstellingen
– Nieuwe energiedragers en technologieën (inclusief voorbeelden van onze leden)
– Preventie en bestrijding van verontreiniging
– Weg vooruit
– Duurzaamheidsverslagen

Meer weten

Wilt u meer weten over de rol die tankopslag kan spelen in de transitie naar een CO2 neutrale wereld? Neem dan gerust contact op met Pehr Teuling via teulings@votob.nl.