skip to main content

Ontgasverbod in Nederland van kracht

Stoffen

Vanaf 1 juli 2024 treedt in Nederland het ontgasverbod in werking voor stoffen die zijn opgenomen in tabel 1 van het CDNI-verdrag. Dit betekent dat producten zoals benzeen, benzine en aardoliedestillaten niet langer varend mogen worden ontgast. Het verbod is ingesteld om de milieuschade en gezondheidsrisico’s voor bemanning en omwonenden te verminderen.

Nadere informatie

Lees meer over de juridische en operationele gevolgen van dit ontgasverbod bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de West-Europese binnenwateren:

  • Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarbij VOTOB is aangesloten, heeft een informatiedocument opgesteld over het ontgasverbod binnentankvaart. Het document is bestemd voor de diverse stakeholders en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Lees hier verder.

  • Koninklijke Binnenvaart Nederland

Lees het artikel van Koninklijke Binnenvaart Nederland voor meer details over het ontgasverbod en de aandachtspunten voor bevrachters en schippers/scheepseigenaren.

Geef uw mening