skip to main content

Digitale aanval op terminals zorgt niet voor tekort brandstoffen

Cybersecurity

Diverse olieterminals in Europese havens zijn getroffen door cyberaanvallen. In Nederland is maar een enkel bedrijf hierbij betrokken. De distributie van benzine en diesel komt hierdoor op geen ogenblik in gevaar en zal geen tekort aan brandstoffen veroorzaken. Voor de getroffen terminal is de dienstverlening bemoeilijkt en enigszins vertraagd. Ze werken echter hard aan een oplossing, zodat ze snel weer met de volledige capaciteit aan de slag kunnen. Nederland beschikt over een fijnmazig netwerk van terminals. Deze ondervinden geen hinder en zijn volledig in bedrijf.

Tankopslagbedrijven doen veel aan veiligheid en cyber security is daar een belangrijk onderdeel van. Dit wordt goed op orde gehouden door onze leden. VOTOB staat in nauw overleg met het Nationaal Cyber Secruity Centrum (NCSC) over de cyberaanval. Daarnaast onderhoudt ze contacten met FERM. FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma in Rotterdam. Zij stimuleren samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en verhogen het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Voor meer informatie over FERM bekijkt u hun site.

Voor zowel de Nederlandse als de Europese economie vormt de tankopslagsector een belangrijke schakel. Nederland speelt een grote rol bij het im- en exporteren van ruwe olie en olieproducten, aardgas en plantaardige oliën. Hierdoor is de tankopslagsector een belangrijk onderdeel bij het behouden van de Europese welvaart, het Europese concurrentievermogen en de geopolitieke positie.