skip to main content

Europese ambities

De aankomende jaren zullen gekenmerkt worden door enerzijds een afname van de vraag naar fossiele brandstoffen en anderzijds een toename van het gebruik van klimaatneutrale energiedragers. Partijen die betrokken zijn bij het leveren van energie zitten daardoor in een complexe overgangsperiode, waarbij ze moeten schakelen tussen conventionele en nieuwe energiesystemen. De Europese ambities vereisen hiermee de inzet van de tankopslagsector.

Het derde rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) analyseert de middellange termijnvooruitzichten voor tankopslag (tot 2030-2035) door de Europese en mondiale energieambities te onderzoeken in tijden van een veranderende geopolitieke wereld.

Deze video is een verkorte weergave van het rapport. Wilt u meer hierover weten lees dan verder op de speciale pagina hierover.

Europese ambities vereisen inzet tankopslagsector