skip to main content

Tankopslag in transitie

HCSS heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de rol van de tankopslag voor nu, maar vooral ook voor de toekomst. Tankopslag is cruciaal voor een succesvolle energietransitie. De Nederlandse samenvatting van een reeks van rapporten n.a.v. dit onderzoek is onlangs uitgereikt aan Minister Jetten.

Tankopslag in transitie

Het doorvoeren van de energietransitie vereist een evenwichtsoefening tussen het nieuwe en het oude systeem: een gelijktijdige afname van de vraag naar fossiele brandstoffen en een toename van het gebruik van koolstofarme energiedragers. Spelers in de toeleveringsketens van olie en gas bevinden zich in een spagaat; zij staan voor de uitdaging enerzijds te blijven voldoen aan de langzaam afnemende vraag, en anderzijds CO2-reductie mogelijk te maken met nieuwe energieproducten.

Voor een soepele uitfasering van fossiele brandstoffen en vervanging door betaalbare en beschikbare voorraden koolstofarme energie, zullen regeringen binnenlandse industrieën moeten ondersteunen bij hun transitie en het opzetten van nieuwe toeleveringsketens. Ondanks grote onzekerheden is een betrouwbare energie-infrastructuur, inclusief opslag, overslag en transport, essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

De eerder verschenen rapporten leest u hier.