skip to main content

Rol tankopslagsector in economie is cruciaal

Toekomst

Tankopslagbedrijven zijn een onmisbare schakel in de energie-, transport-, productie-, landbouw- en voedingsindustrie. De tankopslagsector ondersteunt met haar diensten een complex nationaal en internationaal netwerk wat bestaat uit producenten van grondstoffen tot particuliere gebruikers, rederijen en internationale handelaren. In Nederland vertegenwoordigt VOTOB (Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven) de sector.

Taken tankopslag

Tankopslagbedrijven vervullen vier bredere taken in de Europese economie:

  1. ze vereenvoudigen de levering van elektriciteit, warmte en brandstoffen aan huizen, kantoren en auto’s van Europese burgers; evenals aan onze havens, luchthavens en defensiesector
  2. ze ondersteunen de Europese industrie en behouden het concurrentievermogen door efficiënte, betrouwbare en geïntegreerde clusters van importterminals, opslagfaciliteiten, olieraffinaderijen en (petro)chemische fabrieken
  3. ze versterken Europa’s internationale status door bij te dragen aan de prijsbepaling van strategische goederen en door een handelsknooppunt van ruwe olie, olieproducten, chemicaliën en plantaardige oliën te zijn en
  4. ze beschermen noodvoorraden en militaire voorraden.
Europa

Economisch gezien houden constante stromen van brandstoffen en chemicaliën de Europese industrie in leven. Duizenden productiebedrijven zijn voor hun industriële processen afhankelijk van olieproducten en aardgas. De chemische, gezondheids-, staal-, bouw-, landbouw- en automobielsectoren zijn slechts enkele betrokkene van de industriële clusters van Europa.

Een grote opslagcapaciteit is ook een strategische troef voor Europa. De beschikbaarheid van een betrouwbare en kosteneffectieve infrastructuur ondersteunt de concurrentiepositie van de Europese industrie. Een sterke en (deels) zelfvoorzienende binnenlandse industrie versterkt ook de strategische autonomie van Europa.

Breed onderzoek

Dit document maakt deel uit van een serie van vier rapporten over de veranderende rol van tankopslag in Europa. Het eerste rapport laat de Europese tankopslagsector in het mondiale energielandschap zien. Dit document is het tweede van de reeks en schetst de huidige rol van de tankopslagsector bij het handhaven van de welvaart, het concurrentievermogen en de geopolitieke positie van Europa. Het derde rapport analyseert de middellange termijnvooruitzichten (2030-2035) voor tankopslag, in het licht van Europese energie- en strategische ambities. Het vierde blikt vooruit naar 2050-2060 en brengt de nieuw opkomende rol van de opslagsector in kaart. De rapporten zijn opgesteld door The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS).

Tweede rapport: De rol van tankopslag in de economie

Lees hier het volledige rapport.

Video

Of bekijk de video met de verkorte weergave van het rapport.

Eerste rapport: Toekomst van de tankopslagsector

Het eerste rapport leest u hier of u kunt hier de video met de verkorte weergave van het rapport bekijken.