skip to main content

Commentaarronde geopend nieuwe PGS 12

Veiligheid

Vanaf maandag 4 december is het mogelijk om commentaar in te dienen op het conceptmodel PGS12. Dit betreft fase 1: Ammoniak – Opslag en verlading: nieuwbouw. Het commentaar dient uiterlijk op 15 januari 2024 digitaal ingediend te zijn via de speciaal hiervoor ingerichte omgeving. PGS 12 wordt in drie fasen herzien. Deze commentaarronde betreft fase 1.

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om ervoor te zorgen dat NH3 op een veilige wijze afgeleverd kan worden. Voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarom is er een publieke commentaarronde. Hierna bespreekt het team de commentaren en waar nodig wordt het concept aangepast.

Planning

De definitieve richtlijn wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 verwacht. Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 12 fase 1 team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

PGS 12 fase 1 Nieuwe Stijl is de eerste fase van de herziening van de interim versie PGS 12:2020 versie 0.2 (april 2020), welke met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, van kracht zal worden. De herziening van PGS 12 is in fase 1 uitsluitend van toepassing op nieuwe opslaginstallaties voor de opslag van koude vloeibare atmosferische ammoniak. Bestaande opslaginstallaties en opslaginstallaties van warme vloeibare ammoniak onder druk zullen in fase 2 en 3 aan bod komen.

De interim versie zal worden vervangen door deze nieuwe versie, zodra deze is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het voornemen bestaat om PGS 12 vervolgens aan te wijzen als BBT in de omgevingsregeling.

Bijdrage VOTOB

VOTOB is trots dat zij hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren o.a. door het initiatief te nemen (voorzitter en secretaris) om een klankbordgroep met meer dan 20 bedrijven, adviesbureaus en brancheorganisaties te vormen. Belangrijkste uitdaging voor de klankbordgroep was om op één lijn te komen wat als best beschikbare techniek aangemerkt zou kunnen worden. Door het open, transparant en veelvuldig uitwisselen van kennis en ervaring door de groepsleden van de  klankbord, is dit uiteindelijk gelukt. De industrievertegenwoordigers in de werkgroep PGS12 hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de groepsleden van de klankbordgroep. De concept PGS12 kan gezien worden als een moderne richtlijn die in korte tijd is opgesteld en een belangrijke schakel vormt binnen de ontwikkelingen van de energietransitie.

Bron

Eerdere publicatie VOTOB

Lees ook onze eerdere publicatie hierover.

Geef uw mening