skip to main content

VOTOB jaaroverzicht 2021

Toekomst

In 2021 heeft VOTOB, ondanks de nog steeds voortdurende pandemie, samen met haar leden veel mooie mijlpalen bereikt. U leest ze in het jaaroverzicht 2021.

Er zijn mooie stappen gemaakt in de thema’s van het meerjarenplan van VOTOB.
De 7 thema’s  –  in het kort – zijn*:

1. De toekomst van de opslagsector

The Hague Centre for Strategic Studies heeft de rol van functie van de tankopslagsector in Europa omschreven. Het blijkt dat de sector een cruciale rol speelt in de Europese en Nederlandse economie. Voor meer informatie hierover leest u de twee reeds verschenen rapporten (voor een doorlink zie het jaaroverzicht).

2. Innovatieve opslagvormen transitie duurzame energie  

De tankopslagsector is een essentiële en noodzakelijke schakel in de verduurzaming van de energievoorziening. Onze leden hebben al diverse mooie initiatieven opgestart (bekijk deze hier).  Daarnaast heeft onze Europese brancheorganisatie FETSA (Federation of European Tank Storage Associations) een studie en een position-paper opgeleverd over de energietransitie.

3. Realisatie stoffenaanpak  

VOTOB en haar leden vinden dat emissies van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk beperkt moeten worden. Bureau TAUW heeft een stoffenonderzoek uitgevoerd en er is een kosteneffectiviteitsstudie opgestart. Daarnaast is er overleg met BRZO-omgevingsdiensten.

4. Meer samenwerking regionale organisaties  

Door de Omgevingswet zet de trend naar meer decentrale bevoegdheid door. Daarnaast krijgen de omgevingsdiensten steeds meer taken toebedeeld. Met de omgevingsdiensten is afgesproken elkaar regelmatig te spreken.

5. Versterking energiehaven Amsterdam  

De haven van Amsterdam heeft een internationale functie, is van strategisch belang (fysieke handelsplaats) en is onverbrekelijk onderdeel van het Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-petrocluster. Daarnaast zal het rol spelen in de energietransitie. Het is belangrijk dat dit mogelijk blijft. Er is hiertoe verbinding gelegd met het Ministerie, overleg opgestart met ILenT en er zijn bezoeken geweest door Topsector Energie.

6. Visie en actieplan iMVO  

VOTOB-leden willen iMVO verder bevorderen en ontwikkelen. Er is een programma iMVO tankopslagsector ontwikkeld, die de komende jaren wordt uitgevoerd, er is van start gegaan met het opstellen van een factbook of proofpoints en er is onderzoek opgestart hoever er voldaan wordt aan de Europese verordening Sustainable Finance.

7. Next level veiligheid  

VOTOB wil een herijking van haar veiligheidsaanpak. Met volgende stappen wil ze de veiligheid op de terminals bevorderen m.b.t. veiligheidscultuur, -prestaties en –aanpak. Een programma voor de komende 3 jaar is opgesteld, een project met datamining is opgestart, alle modules van de SMT zijn aangepast en er hebben twee workshops Leren van Incidenten plaatsgevonden.

*Voor meer uitgebreide informatie rondom de thema’s zie het jaaroverzicht.