skip to main content

Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen

Veiligheid

Publicatie rapport NIPV:
Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Op industrieterreinen en binnen chemische clusters vindt veel transport plaats. De transportsector vergroent, wat betekent dat in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt zal worden van alternatieve aangedreven vrachtwagens (AAV’s). Dit zijn vrachtauto’s die gebruikmaken van aardgas (LNG of CNG) of waterstof als brandstof, of die elektrisch worden aangedreven.

Onderzoek NIPV

Omdat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid, heeft Safety Delta Nederland namens de petrochemische industrie (VOTOB, VeMoBin en VNCI) en de veiligheidsregio’s, het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om onderzoek te doen naar de specifieke veiligheidsrisico’s die samengaan met de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op petrochemische bedrijfsterreinen.

Rapport NIPV

De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar in het NIPV Rapport: Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites.

Dit rapport beschrijft geloofwaardige incidentscenario’s die zich daar kunnen voordoen met AAV’s en waarvan verwacht wordt dat ze significante impact zouden kunnen hebben op de veiligheid op en om deze petrochemische bedrijfslocaties. Het rapport beschrijft verder mogelijke maatregelen om de risico’s te beheersen.

Praktijktest

De ontwikkelde scenario’s en voorgestelde maatregelen vormen een opmaat voor de nog uit te voeren praktijktest. Belangstellende bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via hun brancheverenigingen VNCI, VOTOB of VeMoBin of via de SDN projecten pagina.

Geef uw mening