skip to main content

Uitkomsten bijeenkomst ARIE-regeling

Veiligheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

Verplichtingen

De belangrijkste uitkomsten van de informatiebijeenkomsten voor de BRZO-bedrijven worden hieronder aangegeven en leiden tot de volgende verplichtingen:

  • (Ook) BRZO bedrijven moeten zich melden als ARIE-bedrijf (formeel per 1 januari 2023) bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
  • De stoffen op de ARIE-lijst en de BRZO-lijst verschillen. Diverse stoffen zijn wel in de ARIE-lijst opgenomen, maar niet in BRZO-lijst. In de presentatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie is te zien welke stoffen het betreft (doorlink naar presentatie). Concreet betekent dit dat er twee aparte stoffenlijsten bijgehouden moeten worden.
  •  ‘Zware ongevallen’ moeten vanaf 1 januari 2023 gemeld worden. Zware ongevallen worden gedefinieerd als een gebeurtenis als gevolg van ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een bedrijf of inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers ontstaat en waarbij één of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Presentatie

ARIE-regeling

De ARIE-regeling is een regeling uit de Arbeidsomstandighedenwet. De regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE- regeling van kracht. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziening voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden. Het eerste jaar (2023) geldt slechts een aantal verplichtingen; vanaf 1 januari 2024 gelden alle verplichtingen!

Meer informatie?

Bekijk de meeste gestelde vragen over de ARIE-regeling op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Geef uw mening