skip to main content

Rapport geopolitieke verschuivingen energiemarkt

Toekomst

Onlangs heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), in opdracht van FETSA, een onafhankelijk rapport gepubliceerd over de Europese tankopslag en de geopolitieke verschuivingen in de energiemarkt.

Impact oorlog

Het rapport kijkt naar de impact van de oorlog op de marktvolatiliteit en de voorzieningszekerheid op korte termijn (2-3 jaar). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen en kansen die de overgang op langere termijn (10-20 jaar) met zich meebrengt. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan om een soepele overgang van fossiele brandstoffen naar groene technologieën te ondersteunen en daarbij de voorzieningszekerheid te waarborgen.

Strategische rol

Het rapport benadrukt de strategische rol van de sector: in een concurrerende wereld die meer geneigd is om sancties op te leggen en strategische producten te gebruiken om geopolitieke doelen na te streven, zullen strategische reserves centraal blijven staan in de voorzieningszekerheid. Nu olie aan belang inboet, worden producten als synthetische brandstoffen, ammoniak met een laag koolstofgehalte, kritieke mineralen en geavanceerde chips de meest gewilde grondstoffen. Het aanhouden van strategische voorraden zal een belangrijke maatstaf voor voorzieningszekerheid blijven. Aangezien de energiedragers die in de verschillende sectoren en industrieën worden gebruikt, zullen verschillen, zullen waarschijnlijk meer soorten brandstoffen en energiedragers in strategische voorraden moeten worden opgeslagen. Dit kan van synthetische vliegtuigbrandstoffen voor de luchtvaartsector, groene ammoniak of methanol voor de scheepvaart tot kritieke mineralen gaan.

Reeks publicaties

Deze publicatie borduurt voort op de serie “Tankopslag in transitie”, die sinds 2020 wordt samengesteld door HCSS. De serie bestaat uit de volgende publicaties:

Geef uw mening