skip to main content

Energiehandel in Nederland: blik op de toekomst

Energie

Wat is er nodig om een energiehandelshub te zijn? En waarom is dit interessant voor Nederland? Op verzoek van VOTOB heeft het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) een onafhankelijke studie uitgevoerd naar de energiehandel in Nederland.

Verleden en heden

De ARA-regio – Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen – is een van de grootste handelsknooppunten voor vloeibare bulkgoederen ter wereld. Het bereikte deze positie geleidelijk, als gevolg van de uitgebreide infrastructuur, particuliere investeringen, gerichte wetgeving, regionale industrie en geografische ligging. Het faciliteren van een energiehandelshub kan belangrijke voordelen hebben voor een regio.

Heden en toekomst

Vandaag de dag bevindt de energiehandel zich in een transitie en dit zal dan ook de komende decennia aanzienlijk veranderen. Waterstof, synthetische brandstoffen en bio-energie vervangen fossiele brandstoffen. Handelsroutes zullen verschuiven, nieuwe leveranciers zullen opduiken en nieuwe onderlinge afhankelijkheden zullen zich vormen. Een handelscentrum zijn voor nieuwe energiebronnen is geenszins een gegeven. Overheden en de particuliere sector moeten gezamenlijk weloverwogen actie ondernemen en hun positie in de nieuw opkomende koolstofarme markten gaan ontwikkelen.

Uitkomsten

Het onderzoek van HCSS heeft geresulteerd in een rapport welke, met behulp van openbaar beschikbare gegevens, een licht werpt op de energiehandel, met name gericht op de rol van Nederland als internationale hub. De studie kijkt terug op de ontwikkeling van het land als een internationaal centrum van olie en aardgas, en vooruit op de belangrijkste kenmerken van opkomende grondstoffenmarkten. U leest het gehele rapport hier. Er is ook Engelstalige editie van dit rapport beschikbaar.

Geef uw mening