skip to main content

Minister Jetten neemt HCSS rapporten in ontvangst

Toekomst

Vanochtend nam minister Jetten het rapport Tankopslag in Transitie in ontvangst. Het rapport is een Nederlandse samenvatting van een reeks van rapporten n.a.v. onafhankelijk onderzoek door HCSS naar de rol van de tankopslag voor nu, maar vooral ook voor de toekomst; de tankopslag is cruciaal voor een succesvolle energietransitie. In de Nederlandstalige samenvatting zijn de belangrijkste aspecten uitgelicht. In de onderstaande video krijgt een korte impressie van de bijeenkomst. Voor verdere informatie over deze overhandiging verwijzen we u door naar ons persbericht.

Tankopslag in Transitie

De huidige rol van de tankopslag

De tankopslagsector is een significant onderdeel van de Europese economie, een die relatief onbekend is bij het publiek. Tankopslagbedrijven zijn essentiële spelers in onze energie-, transport-, productie-, landbouw- en voedselketen industrieën. De sector ondersteunt een complex netwerk, van spelers uit de binnenlandse industrie tot particuliere gebruikers en internationale handelaren.

Vooruitblik 2030

Het doorvoeren van de energietransitie vereist een evenwichtsoefening tussen het nieuwe en het oude systeem: een gelijktijdige afname van de vraag naar fossiele brandstoffen en een toename van het gebruik van koolstofarme energiedragers. Spelers in de toeleveringsketens van olie en gas bevinden zich in een spagaat; zij staan voor de uitdaging enerzijds te blijven voldoen aan de langzaam afnemende vraag, en anderzijds CO2-reductie mogelijk te maken met nieuwe energieproducten.

De komende 10-15 jaar brengen zowel bedreigingen als kansen met zich mee voor de tankopslagsector. Opslagbedrijven beschikken al over delen van de benodigde infrastructuur voor koolstofarme energiedragers. Toch moeten tankopslagbedrijven tot 2030-2035 hun infrastructuur en diensten verder uitbreiden en diversifiëren om de transitie te versnellen.

Vooruitblik 2050

Het gebrek aan regulering met betrekking tot nieuwe technologieën veroorzaakt grote onzekerheid, maar wachten is geen optie. Opslagbedrijven moeten een strategie ontwikkelen, waarin zij expertise en kennis uitbreiden, samenwerken met beleidsmakers en belanghebbenden, de activiteiten van de sector transparanter maken en hun rol in de huidige economie laten zien. Met de juiste beleidsondersteuning wordt de sector een aanjager van de transitie die bijdraagt aan het vormgeven van het energielandschap van de komende decennia.

Voor een soepele uitfasering van fossiele brandstoffen en vervanging door betaalbare en beschikbare voorraden koolstofarme energie, zullen regeringen binnenlandse industrieën moeten ondersteunen bij hun transitie en het opzetten van nieuwe toeleveringsketens. Ondanks grote onzekerheden is een betrouwbare energie-infrastructuur, inclusief opslag, overslag en transport, essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

Nederlandse samenvatting van de rapporten

Dit rapport is het samenvattende en afsluitende rapport van een reeks van rapporten over de rol van Europese tankopslag in wereldwijde toeleveringsketens nu en voor de toekomst.

Onderzoeken HCSS

Kijk hier voor reeds verschenen rapporten.

Minister Jetten neemt het HCSS-rapport in ontvangst.

Geef uw mening