skip to main content

Handreiking blusschuimtransitie

Stoffen

Het aankomende verbod op PFAS-houdende stoffen in blusmiddelen, noopt overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen en industriebedrijven tot overschakeling naar PFAS-vrije alternatieven. Die blusschuimtransitie moet zorgvuldig gebeuren, om te waarborgen dat het fluorvrije alternatief qua blussend effect even effectief is als het te vervangen fluorschuim.

Handreiking blusschuimtransitie

Om bedrijven en brandweerorganisaties bij dit proces te ondersteunen, heeft het LEC IV samen met H2K en met inbreng vanuit brancheorganisaties en overheden, een ‘Management of Change-handreiking blusschuimtransitie’ opgesteld. De MOC-handreiking biedt houvast bij het zorgvuldig doorlopen van alle stappen in dit ingrijpende veranderingsproces.

Geef uw mening