skip to main content

Brochure omgevingswet

Havens

Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, GGD, DCMR en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een brochure Introductie Omgevingswet Vergunningverlening in de haven opgesteld. Deze moet bedrijven uit het havengebied zo goed mogelijk voorbereiden op het werken met de Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt.

Brochure Omgevingswet

U leest de brochure hier:

Wegwijzer

Later in dit jaar wordt de ‘Wegwijzer’ uitgebracht. Hierin wordt op heel praktische en concrete wijze beschreven hoe bijvoorbeeld het proces van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet verloopt. Want iedereen, overheid en bedrijfsleven, is gebaat bij een voorspoedig verloop van de vergunningaanvraag, zodat de duurzame ontwikkelingen in de haven en industrie geen onnodige vertraging oplopen.

Bron en nadere informatie via www.deltalinqs.nl – Carla Jong, Beleidsadviseur Milieu & Duurzaamheid Deltalinqs, tel: 06 – 30 37 17 23, mail: jong@deltalinqs.nl

Geef uw mening