skip to main content

Werkbezoek Evos

Toekomst

Op vrijdag 30 september heeft Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW een werkbezoek gebracht aan Evos Amsterdam. Naast een rondleiding op terminal zijn er veel punten besproken waar de tankopslagsector momenteel mee te maken heeft:

  • Zienswijze politiek op de industrie: huidig/nieuw verdienmodel;
  • De olieboycot/gevolgen voor Nederland en de EU – positie tankopslag nu en toekomst;
  • Ontwikkeling naar alternatieve energiedragers;
  • Arbeidsvoorwaarden/inflatiecorrectie/APC; en
  • Lokale politiek.

Toekomst tankopslagsector

Thijssen gaf tijdens haar bezoek aan de zorgen van de sector te onderschrijven en het belang van tankopslag te onderkennen. De rol van tankopslag als HUB voor Europa is en blijft belangrijk, voor zowel de huidige als de toekomstige energiedragers zoals waterstof.

Weergave bezoek

Bekijk hieronder de korte weergave van het bezoek van de voorzitter van VNO-NCW aan Evos, met dank aan VNO-NCW.

Rol tankopslag bij transitie en economie

Wilt u meer weten over waarom de tankopslagsector een belangrijke schakel is in de Nederlandse en internationale economie? En waarom de tankopslagsector een essentiële partij is voor de transitie naar duurzame energie? Leest u dan de onderzoeksrapporten van The Hague Centre for Strategic Studies op onze site.

Geef uw mening