skip to main content

Toekomst

In de video ziet u een korte weergave van het eerste rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). U wordt meegenomen in het traject wat voor een impact de macro-economische en geopolitieke verschuivingen van de energietransitie zullen hebben op de Nederlandse & Europese tankopslagsector. En wat de giganten van de Nederlandse & Europese tankopslagsector kunnen doen om de transitie van fossiele brandstoffen te overleven.

Wilt u meer hierover weten lees dan verder op de speciale pagina hierover.

Wat is er nodig voor de toekomst?