skip to main content

Reduceren dampemissies

Stoffen

De DCMR heeft door Royal HaskoningDHV factsheets laten ontwikkelen over mogelijkheden om dampemissies bij opslagtanks te reduceren. Deze zijn vorige week op de website van DCMR gepubliceerd.

VOTOB heeft deelgenomen aan de klankbordgroep en heeft geprobeerd de factsheets zo realistisch mogelijk te krijgen. DCMR beschouwt de factsheets niet als BBT-documenten. Bij het overwegen van emissiereducerende maatregelen op tanks adviseren wij onze leden om naar de factsheets te kijken. Hoe meer wordt aangehaakt bij deze factsheets, des te meer kans op acceptatie van het bevoegd gezag.

Geef uw mening