skip to main content

Gevolgen oorlog en de energievoorziening

Energie

Afhankelijkheid energieproducten

In de podcast van BNR de Strateeg gaan Tweede kamerlid Henri Bontenbal en Willem-Henk Streekstra, directeur VOTOB in gesprek over de gevolgen van de oorlog en de energie-voorziening. Hoe we nu afhankelijk zijn van Rusland voor olie en gas, maar ook hoe we moeten kijken naar de energietransitie, zodat daar geen afhankelijkheid wordt gecreëerd maar dat er plaats is voor diversificatie van energieproducten. Opdat er geen energietekorten ontstaan. Europa zal hier ook gezamenlijk in moeten optrekken. Opslag is te allen tijde cruciaal. Men moet zich er bewust van worden dat dit zowel voor de opslag van fossiele brandstoffen geldt, maar ook voor de opslag van de nieuwe energiedragers.

Wereldfunctie

Nederland heeft qua handel een wereldfunctie, denk hierbij bv. aan de havens van Rotterdam en Amsterdam en vlieghaven Schiphol. Het is belangrijk dat we deze rol behouden om onze welvaart te behouden. De geopolitieke context zal de komende jaren veel meer meegenomen moeten worden, want globalisering kent niet alleen voordelen. Er zal gekeken moeten worden welke bedrijven cruciaal zijn voor Nederland en voor Europa. En wat cruciale grondstoffen zijn.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan contact op met Pehr Teulings, adviseur VOTOB, via teulings@votob.nl.

Luister de podcast hier.